ОДОБРЕНИЯ

Одобрения от различни пълномощни органи:

 • Онлайн SUPS курс, одобрен от FAA за обучение по изискване за разрешение за инспекция (IA) под справка C-IND-IM-170406-K-010-001. Валидна до 30.04.2019
 • Одобрение на инструктор на Butterfly – Allan White, от UK CAA 
 • Одобрение на инструктор на Butterfly – Darren Finucane, от Irish AA 
 • Одобрение на Френската DGAC № FR/TR/2014/03-011
 • Одобрение за периодични курсове DGR , от CAA Belgium
 • Одобрение от AESA за всички наши IATA обучения за опасни товари
 • Одобрение от AESA за цялото ни обучение по сигурността – (UE) № 2015/1998
 • Одобрение за DGR обучение „Според Bekendtgørelse 763/11.06.2008“, от Danish DAT
 • Съответствие в Швеция и Норвегия с нашето IATA ATS одобрение

Обучения по сигурността са одобрени и от ГД ГВА, както следва:
Модул 1 „Информираност“ 11.2.6.2 – Реф. No 50-00-112/30.09.2016г
Модул 1A „Информираност“ 11.2.7 – Реф. № 50-00-79/24.06.2020г

 

Международни съответствие и одобрения:

 • Съвместим с US FAA, US 49 CFR, опасни вещества на полети в САЩ
 • Съвместим с канадската транспортна наредба TDG,
 • Съвместим с международните стандарти – EASA, ICAO и IATA
 • Butterfly Training е акредитиран от IATA учебен център (ATS)